Què fer i què no fer

1 ❌

No cridis al teu fill
És millor optar per mètodes de comunicació que respectin la dignitat del nen. Això pot incloure parlar en privat sobre les àrees de millora, reconèixer els esforços i els èxits, i oferir suport emocional. Així, es contribueix al desenvolupament integral del nen, tant en l'àmbit esportiu com en el personal.

2 ❌

No cridis a l'entrenador
És millor d'optar per mètodes de comunicació que respectin la dignitat de totes les persones implicades. Això pot incloure parlar en privat sobre les preocupacions, oferir suggeriments constructius i mostrar suport per al treball de l'entrenador. D'aquesta manera, es contribueix a un ambient positiu i respectuós que beneficia el desenvolupament dels nens i el rendiment de l'equip.

3 ❌

No menyspreïs a l'àrbitre
És millor fomentar un ambient de respecte i esportivitat. Això implica acceptar les decisions de l'àrbitre amb dignitat, oferir exemples positius de com gestionar desacords i fomentar valors que contribueixin al desenvolupament integral dels nens. Així, es contribueix a crear un ambient esportiu positiu que beneficia tothom implicat.

4 ❌

No menyspreïs als seus companys
Es millor optar per actituds de suport i respecte. Això inclou oferir ajuda i ànims, reconèixer els esforços i treballar conjuntament per superar els reptes. Fomentar un ambient d'equip positiu no només millora el rendiment, sinó que també contribueix al benestar emocional i al desenvolupament personal de tots els seus membres.

5 ❌

No perdis la calma
És millor fomentar una actitud de calma i control emocional, que contribueix a un ambient esportiu més positiu i a un millor rendiment personal i col·lectiu.

6 ❤️

Riu i diverteix-te veient jugar al teu fill
Divertir-se veient jugar el teu fill és una manera de mostrar-li amor i suport incondicional. Centrar-se en el gaudir i en l'experiència positiva crea un entorn emocionalment saludable que beneficia el desenvolupament personal i esportiu del teu fill. Recorda que l'objectiu principal de l'esport és divertir-se, aprendre i créixer tant individualment com col·lectivament.

7 ❌

No donis lliçons després del partit
Es millor esperar fins que el nen estigui més relaxat i receptiu. Això pot ser durant el viatge de tornada a casa, durant un sopar tranquil o fins i tot l'endemà. Centrar-se en els aspectes positius, celebrar els esforços i permetre una reflexió calmada contribueix a una experiència esportiva més positiva i enriquidora per al teu fill.

8 ❌

No t'oblidis que només és un joc
Recordar i comunicar que l'esport és només un joc és essencial per mantenir una perspectiva saludable i equilibrada sobre la seva importància. Això ajuda a reduir la pressió, fomentar el gaudir i ensenyar valors importants, protegint l'autoestima i el benestar emocional dels nens. L'esport hauria de ser una font de diversió, aprenentatge i creixement, i mantenir aquesta perspectiva ajuda a assegurar que segueixi sent així.

9 ❤️

Pensa que ho farà ho millor que pugui
Adoptar aquesta actitud no només beneficia el nen, sinó que també contribueix a crear un ambient més positiu i saludable per a tots els implicats en l'activitat esportiva. Reconeixent i valorant l'esforç, ajudem els nens a créixer amb una autoestima forta i una actitud positiva cap als reptes de la vida.

10 ❤️

Amb el teu suport, serà feliç
El teu suport incondicional és clau per a la felicitat i el benestar del teu fill. En mostrar suport i entusiasme pel que fa, l'ajudes a construir una autoestima forta, a gaudir de l'esport i a desenvolupar habilitats importants com la resiliència i la confiança. El teu suport crea un ambient positiu que afavoreix el creixement personal i emocional del teu fill, contribuint a la seva felicitat i èxit a llarg termini.