Inscripcions Temporada 2021/22

Instruccions

1. Omplir els tres formularis adjunts:

 1. Formulari d’inscripció.
 2. Document SEPA.
 3. Formulari de protecció de dades.

CLIC AQUÍ PER DESCARREGAR Un únic PDF (6 pàgines, 952Kb) amb els tres formularis. (s'obrirà en nova pestanya)

Tots aquests documents també estan disponibles a les oficines del club i es poden enviar per dues vies:

  • Mail a matricula@fcsantboia.cat
  • Entrega a les oficines del club. En el següent horari: Dilluns a divendres de 16:00 h. a 20:00 h.

2. Conjuntament a aquests formularis, s’hauran de fer arribar els següents documents:

 1. FOTO DEL JUGADOR/A. Ha de ser foto només de mig cos i actual.
 2. FOTOCÒPIA DEL DNI/NIE PER LES DUES CARES DEL JUGADOR/A.
 3. FOTOCÒPIA DEL DNI/NIE PER LES DUES CARES DEL PARE, MARE O TUTOR LEGAL.
 4. FOTO DE LA TARGETA SANITÀRIA.

Important: a partir de la temporada 2021/22, la Federació Catalana de Futbol obliga a tots els jugadors i jugadores a tenir el DNI, independenment de l'edat. Per tant, la fotocòpia de les dues cares del DNI del jugador/a, és imprescindible per la inscripció.

REVISIONS MÈDIQUES

El club ha arribat a un acord amb l'empresa Diff Salut per gestionar les revisions mèdiques esportives.
Aquestes revisions es realitzaran al setembre a les nostres instal·lacions. Cada equip tindrà assignat una franja horaria.
Més endavant se us informarà dels dies corresponents. El preu és de 25€ que s'haurà de pagar el mateix dia.

Aniran a càrrec del jugador/a, els següents conceptes:

 1. La Mutualitat Esportiva.
 2. La Revisió Mèdica.
 3. La matrícula inicial i les quotes mensuals:
  1. Es pagaran 8 quotes mensuals (de setembre a abril), les quals s’hauran de fer efectives entre els dies 1 i 5 de cada mes, ja sigui pel banc o en efectiu a les nostres oficines.
  2. El dia 15 d’abril totes les quotes han d’estar pagades.
  3. Quan s’acumulin dues quotes impagades, el jugador no podrà seguir entrenant ni jugant.
  4. Qualsevol família amb problemes per fer front als pagaments, haurà de contactar amb l’oficina del club i exposar-nos el seu cas.
 4. El pack de competició. Com a novetat per a la nova temporada, el pack es comprarà al propi club.

El jugador, es compromet a realitzar els entrenaments i/o partits en altres instal·lacions, diferents a les del FC Santboià, quan per motius de sobre ocupació del camp sigui necessari, seguint sempre un sistema rotatiu per a tots els equips.

El jugador estarà obligat a entrenar amb la roba oficial d’entrenament del FC Santboià, així com a disposar del xandall, dessuadora, oficial del club i la motxilla.

Les baixes del Club han de ser comunicades per escrit. (Es posa a la vostra disposició el formulari de baixa en les oficines). El mes que es causa la baixa ha de ser igualment pagat. En el cas de tenir descompte per germans, i al donar de baixa a un d’ells, el que resta en el Club passarà a pagar la totalitat de la quota sense descompte.

Pares,mares,tutors i jugadors es regiran pel codi de Règim Intern.

En el cas de lesió de llarga durada els pares han de comunicar al Club mitjançant un informe mèdic la durada de la mateixa per tal de poder regularitzar les quotes. (Mai es pagarà menys de la meitat de les quotes). S ́ha de comunicar l’alta mèdica, perquè en el cas de no fer-ho, la normalització de la quota serà retroactiva.

Beneficis de la inscripció

 • Si es fa inscripció i pagament de la matrícula abans del 30 de juliol de 2021, hi haurà un descompte d’un 40 % sobre el preu inicial (20% en el cas dels germans). Per beneficiar-se d’aquesta promoció, el pagament de la matricula i enviament de la inscripció s’haurà de fer com a molt tard fins les 20:00 hores del 30 juliol de 2021.
 • Carnets de Futbol Base, que dona accés gratuït als partits del primer equip (de 2 persones adultes).
 • Germans/es petits/es tenen un descompte del 25% en la matrícula i paguen la meitat de les quotes.

Forma de Pagament

Per ingrés en compte, en el compte de Banc Sabadell:
ES10 0081 1623 7900 0101 2009
Fent constar el nom i cognoms del jugador i l’equip.

Quotes temporada

Quotes amb descompte

OPCIÓ AMB DESCOMPTE SI ES PAGA LA MATRÍCULA ABANS DEL 30 DE JULIOL (descompte 40% matrícula el primer; 20% matrícula germà)