Llei de transparència

En aplicació d’allò que estableix la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (BOE nº 295 de 10/12/2013),per l’obligació subjectiva derivada del seu article 3.a) i en aplicació a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern de la Generalitat de Catalunya (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6780 – 31.12.2014) al seu article 3.4, el Futbol Club Santboià fa pública la informació de caràcter econòmic que incideix en els seus pressupostos.

Pressupost 2017/18

  • Pressupost consolidat del FC Santboià: 506.000€ (413.000€ club i 93.000€ d’instal.lació).
  • Conveni de col·laboració i subvencions amb l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat  Import: 123.657 €  (promoció esportiva) i 81.605 € (instal.lació). Anunci concessió subvenció – Exp. 663/2017/000001 – Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament del Sant Boi de Llobregat i el Futbol Club Santboià per a l’any 2017 (temporada esportiva 2016/2017). Data: 15/03/2017.
  • Retribucions En virtut de l’article 15.2 de la Llei 19/2014 es fa públic que cap dels membres que formen la junta directiva del club no rep cap tipus de retribució.