Inscripcions Temporada 2023/24

Formulari d’inscripció

Documents que es demanaran per pujar

 1. Foto del jugador/a. Ha de ser de mig cos i actual.
 2. DNI de les dues cares del pare, mare o tutor legal.
 3. DNI de les dues cares del jugador/a. Si no tingués aquest document, fulla del llibre de familia on surt.

Beneficis de la inscripció

 • Cal enviar la inscripció i abonar la matrícula i la quota de setembre abans de les 20:00 hores del 15 juliol per poder gaudir d’un descompte de 40€ en la matrícula.
 • Si la persona responsable del jugador es compromet a rebre un talonari de loteria per vendre hi haurà un descompte de 20 € a la matrícula.
 • Carnets de Futbol Base, que dona accés gratuït als partits del primer equip (de 2 persones adultes).
 • Germans/es petits/es paguen la meitat de les quotes.
 • Accés a adnsantboia.cat amb l’email (del pare, mare o tutor legal.

Preus

Apliquem els mateixos preus que la temporada pasada.

IMPORTANT:  Per gaudir del descompte de 80€  sobre el preu de la matrícula cal fer-la abans del 15 de juliol i haver abonat la quota del mes de setembre:

 • Pagament en efectiu a les oficines del club.
 • Pagament per transferència, enviant justificant per email a matricula@fcsantboia.cat indicant el nom del nen/a. Banc de Sabadell, IBAN ES10 0081 1623 7900 0101 2009,  del import de 80€+1 quota.

 

Forma de Pagament Matrícula

Per ingrés en compte, en el compte de Banc Sabadell:
ES10 0081 1623 7900 0101 2009

IMPORTANT! Cal fer l’abonament de la matrícula i la quota de setembre per a confirmar la inscripció i tramitar la llicència federativa. A la transferència feu constar nom i cognoms del jugador i envieu el justificant de transferència a matricula@fcsantboia.cat

  Les preguntes amb un * són obligatòries.


  Condicions de matriculació

  La matriculació és una vinculació entre el jugador/a i el club, així com un compromís de les dues parts.

  En el moment de la matriculació, la persona responsable del jugador/a assumeix un deute amb el club per la totalitat del preu de la temporada. Per facilitar el pagament, el club desglossa el pagament de les quotes en 8 mensualitats, a més de la matrícula i el pack de roba.

  Si es fa el pagament de la matrícula i de la quota de setembre abans del 15 de juliol, s’aplicarà un descompte del 40% en la matrícula, sempre que s’aboni la totalitat de la quota de setembre i de la matrícula.

  Només es podran disputar partits si el jugador/a té la llicència activa amb el club, tant per partits amistosos com per oficials. Tampoc podrà disputar partits amistosos ni oficials qualsevol jugador/a que tingui un deute equivalent a dues o més quotes amb el club. Així mateix, totes les quotes han d’estar liquidades a 30 d’abril per poder disputar partits, amistosos o oficials, durant el mes de maig i juny.

  En cas d’abandonar el club abans de finalitzar la temporada, el club té el dret de reclamar la totalitat les quotes de tota la temporada.  Loteria

  La persona responsable del jugador/a es compromet a rebre un talonari de loteria de Nadal per vendre'l, valorat en 60€, abans de l’1 de desembre de 2023. En cas d'acceptar aquest compromís, es farà un descompte de 20€ en la matrícula.


  Revisió Mèdica

  Vols fer la revisió mèdica al club a un preu reduït?


  Ordre de domiciliació de càrrec directe SEPA

  Mitjançant la signatura d'aquest formulari d'Ordre de domiciliació, vostè autoritza (A) al creditor a enviar ordres a la seva entitat financera per carregar el seu compte i (B) a la seva entitat financera per carregar els imports corresponents al seu compte d'acord amb les ordres del Creditor.

  Com a part dels seus drets, vostè pot ser reemborsat per la seva entitat financera d'acord amb els termes i condicions del contracte subscrit amb la seva entitat financera. Aquest reemborsament haurà reclamar en un termini de 8 setmanes a partir de la data en la qual es va realitzar el càrrec en el seu compte.

  És necessari signar presencialment a les oficines del club el formulari corresponent.

  Empleneu tots els camps del titular del compte:


  DADES DEL JUGADOR/A

  DADES DEL PARE, MARE O TUTOR LEGAL


  Aquest mail s'utilizarà per les comunicacions i accés a la zona familiar de la web adnsantboia.cat


  Política de privacitat i protecció de dades

  RESPONSABLE Futbol Club Santboià - CIF G59868000 - FC Santboià C/ Ronda Sant Ramón, 159. 08830, Sant Boi de Llobregat (Barcelona), España administracio@fcsantboia.cat - Tel. 936301929 - https://www.fcsantboia.cat adnsantboia.cat

  LEGITIMACIÓN Comunicaciones Whatsapp: Consentimiento explícito del interesado ; Existencia de una relación contractual con el interesado mediante contrato o precontrato . Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD) 3/2018, Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protección de datos personales

  Comunicaciones comerciales: Consentimiento explícito del interesado Autorización imagen uso corporativo: Consentimiento explícito del interesado . Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD) 3/2018, Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protección de datos personales

  Envío de emails: (Art. 6.1.f RGPD) Interés legítimo del Responsable del Tratamiento o de terceros Recogida de datos de menores: (Art. 6.1.f RGPD) Interés legítimo del Responsable del Tratamiento o de terceros.

  DESTINATARIOS Recogida de datos de menores: Otros órganos de la administración pública . Federación de Fútbol Catalana Consell Esportiu del Baix Llobregat

  TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES PROCEDENCIA Comunicaciones Whatsapp Empleados: El propio interesado o su representante legal Clientes: El propio interesado o su representante legal

  Comunicaciones comerciales Clientes: El propio interesado o su representante legal

  Potenciales: El propio interesado o su representante legal

  Envío de emails AGENDA-MAIL: El propio interesado o su representante legal ; Entidad privada Recogida de datos de menores

  Clientes: El propio interesado o su representante legal

  DERECHOS Tiene derecho acceder a sus datos, recticarlos, suprimirlos, limitar u oponerse a su tratamiento, a su portabilidad, a retirar su consentimiento y a reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos.

  INFORMACION ADICIONAL Solicite nuestra "Politica de Privacidad y Protección de Datos" en nuestras instalaciones

  FINALIDAD


  ARXIUS A PUJAR

  Veure política de privacitat i protecció de dades