Eleccions 2021

Calendari electoral

7 de Juny 2021 

 •  Convocatòria d’Eleccions en l’Assemblea Extraordinària.
 •  Designació Junta Electoral
 •  Nomenament del President de la Junta Electoral.

8 al 13 de Juny 2021 

 • Expossició del Cens Electoral.

16 de Juny 2021 

 • Data màxima per presentar reclamacions al Cens Electoral. Fins les 19h.

18 de Juny 2021 

 • Resolució de les reclamacions al Cens Electoral. (cap presentada)

21 de Juny 2021 (en curs) 

 • Aprovació del Cens Electoral.
 • Dimissió de la Junta Directiva.

22 al 28 de Juny 2021 

 • Presentació de candidatures (fins a les 20h del día 28 de juny).

30 de Juny 2021 

 • Comprovació de candidatures.
 • Proclamació definitiva, en cas d’una única candidatura. Notificació de la Junta Electoral a la FCR i el Registre d’Entitats Esportives del Consell Català de l’esport de la Generalitat de Catalunya.

19 de Juliol 2021 

 • Assemblea extraordinària de ratificació de la Junta. El 19 de juliol, a les 19:30h. al Joan Baptista Milà. Es ratifica a Francisco García y al seu equip directiu per unanimitat.

1 de juliol 2021

 • Obertura de la fase electoral, en cas de més d’una candidatura.

9 de juliol 2021

 • Jornada electoral, de 12h a 20h.
 • Escrutini i proclamació de la candidatura guanyadora.
 • Acta de la Junta Electoral que ha fet de la Mesa Electoral.

12 de juliol 2021

 • Notificació de la Junta Electoral a la FCR i el Registre d’Entitats Esportives del Consell Català de l’esport de la Generalitat de Catalunya.
 • Pressa de possessió de la nova Junta.