Comunicat de sancions per violència

El FC Santboià vol comunicar que per acord de Junta i després d’analitzar els últims successos produïts en el desenvolupant dels nostres partits, adoptarà les següents mesures per fer front a qualsevol tipus de violència ja sigui física o verbal que es produeixi a les nostres instal·lacions: Estadis Joan Baptista Milà i Municipal de Casablanca.

La Junta directiva, coordinadors esportius i gerència han estipulat que qualsevol persona que presencií un partit i que utilitzi la violència verbal o física en els nostres camps, ja sigui cap a grada o cap a l’estament arbitral serà expulsat de les nostres instal·lacions i no se li permetrà tornar a entrar en les mateixes.

També s’estableix que qualsevol jugador que utilitzi la violència física en un partit serà sancionat. Si és el jugador del FC Santboià el que inicia una baralla o agressió, serà automàticament expulsat del club. Si per contra és el jugador qui després d’una agressió es torna amb la mateixa agressió, serà expulsat durant una setmana d’entrenaments i partits. Aquesta última mesura també serà aplicat per tots aquells jugadors de l’equip que es sumin a qualsevol baralla que desencadeni la mateixa.

El FC Santboià vol condemnar molt fortament qualsevol tipus de violència. Som un club centenari el qual creu fermament amb els valors de l’esport que s’esmera dia rere dia per donar la millor formació als nostres jugadors i no permetrà que actes de violència puguin afectar la seva trajectòria com a club.