Comunicat de rebuts i imports pendents

En relació als rebuts domiciliats retornats, informem que a partir d’aquest moment, el club no es farà càrrec de les despeses de devolució.
D’altra banda, comuniquem a les famílies amb imports pendents amb el club que disposen fins al 10 de novembre per la seva liquidació.
Moltes gràcies.