Calendari de revisions mèdiques

Informem del calendari en què la unitat mòbil de Diff Salut estarà al club per a les revisions mèdiques de la present temporada.
Prèviament, cal omplir un formulari que es lliurarà a secretaria, si bé el podeu descarregar aquí.

El preu de la revisió és de 25 €.

Hora: a partir de les 17:30h. Dies:  dijous 31/8, dilluns 4/9, divendres 8/9 i dimecres 20/9.

D’altra banda, informem que segons una circular la Federació Catalana de Futbol, ens ha comunicat que incrementarà el preu de la mutualitat en 5€ si aquesta s’abona l’última setmana abans de l’inici de la competició. Al ser un pagament que s’efectua a la FCF el club ho comunica per si aquesta informacio no ha arribat als nostres pares i jugadors.

 DESCARREGAR FORMULARI EN PDF