Junta Directiva

President

President.
President.

 

Vicepresidents

Secretari i futbol base.

 

Adjunt a Presidència.

 

Relacions institucionals.

 

Vocals

Xarxes socials, fotografia, primer equip.

 

Secretaria, Xarxes socials, fotografia, futbol base.

 

Futbol base femení.

 

Cap de premsa.

 

Responsable d’instalació.